Cyklická žena a Kalendář Google

Toto je záznam z webináře DigiKáva s Markétou na téma Cyklická žena a Kalendář Google, který proběhl 30. května 2023.

Během webináře se dozvíte, proč se zabývat ve svém životě ženskou cykličností, jaké fáze cyklu většina žen prožívá, jak si svůj cyklus zaznamenat do Kalednáře Google a díky tomu mít ve svém životě více energie a radosti.

Nástroj Cleopatra

https://cleopatra-calendar.com/