G Suite

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
Pro všechny, kteří se službami společnosti Google začínají nebo zatím neobjevili jejich šíři a možnosti.

ANOTACE:
Google poskytuje obrovskou škálu služeb. Během kurzu společně krok za krokem projdeme jednotlivé aplikace pro komunikaci. Seznámíme se s Gmailem, s Google Kontakty, s Google Kalendářem a dalšími službami pro komunikaci (Meet, Chat). Naučíme se pokročilé techniky vyhledávání přes Google a představíme si další služby pro práci s informacemi. Obšírněji se seznámíme s vyhledávačem Google Chrome, kde si ukážeme jeho aplikace a rozšíření. V další části kurzu společně prozkoumáme Google Disk a jeho využití pro tvorbu obsahu a spolupráci na dálku. V závěru kurzu nás čeká bezpečností minimum. Jedná se o soubor rad, jak se v online světě bezpečně pohybovat.

AGENDA:

 1. Základní principy aplikací Google (G Suite)
 2. Komunikace
  • Gmail
  • Google Kontakty
  • Google Kalendář
  • Hangouts
  • Meet a Chat
  • Google Groups
 3. Hledání a ukládání informací
  • Pokročilé hledání na Google
  • Google Scholar
  • Google Trends
  • Google Translate
  • Google Alerts
  • Vyhledávač Google Chrome
  • Google Keep
 4. Vytváření obsahu
  • Google Disk – Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Weby atd.
  • Fotky
  • Blogger
 5. Bezpečnostní minimum

VÝSLEDEK:
Budete se orientovat v prostředí jednotlivých Google aplikací.
Budete umět sdílet kalendář, Google dokumenty atd.
Budete znát pokročilé techniky hledání informací.
Budete se umět bezpečně pohybovat v online světě.

Máte-li zájem uspořádat kurz pro vaši firmu nebo skupinku přátel, napište mi.