Digitální první pomoc

Naučím vás:

sdílet data, dokumenty, tabulky, obrazovku, kalendář 

komunikovat na dálku (videokonference, webináře, apod.)

dělat videonávody a upravovat nahraná videa

efektivně a pokročile pracovat s emailem (automatizace)

vědomě a zdravě používat sociální sítě (prevence prokrastinace)

nastavit si chytrý telefon a pokročile jej používat

bezpečnostní minimum

Cena digitální první pomoci

1 hodina

60 minut osobní konzultace
platba po konzultaci

1 200 Kč

3 hodiny

3 x 60 minut osobní konzultace
platba před zahájením spolupráce

3 500 Kč

Výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021.

6 hodin

6 x 60 minut osobní konzultace
platba před zahájením spolupráce

7 000 Kč

Jak objednat konzultaci?

Objednat se můžete na marketa@smartzena.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Reference